Etický kodex BEWIT FRANCHISE a Revolučního marketingu

Ing. Jiří Černota je autorem a provozovatelem BEWIT FRANCHISE a Revolučního marketingu. On-line produkt Revoluční marketing je možno si zakoupit u společnosti BEWIT FRANCHISE, s.r.o. (dále jen BEWIT) a stát se zákazníkem, ale je možno stát se rovněž nezávislým partnerem a produkt propagovat. BEWIT FRANCHISE je specifický organizační a odměňovací systém - osobní franšíza. Tento systém umožňuje partnerům bez vstupních investic a poplatků získat za vynaložené úsilí (propagaci) odměnu z platících zákazníků. BEWIT FRANCHISE nabízí zdarma všem svým partnerům personalizované osobní stránky, vlastní virtuální kancelář, informační materiály, podporu týmu BEWIT a jiné formy pomoci. Podrobné zásady spolupráce jsou popsány v Pravidlech a způsobu práce společnosti BEWIT, obchodních podmínkách BEWIT a v přihlášce partnera BEWIT. Tento etický kodex představuje základní principy a postoje společnosti BEWIT.

Povinnosti účastníka „Revolučního marketingu“


Nahlášení spamujícího zprostředkovatele

Domníváte se, že některý z registrovaných členů BEWIT FRANCHISE a Revolučního marketingu dopouští přestupků vůči tomuto etickému kodexu, spamuje, nebo se jinak chová nevhodně? Vyplňte prosím následující formulář.

např. www.revolucnimarketing.cz/123ABC
Konkrétněji popište, včetně textu a hlaviček e-mailu nebo URL.